ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติด เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพนม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติด เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพนม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนม

777

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอพนม ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงพยาบาลพนม และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพนม ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดก่อนเข้าร่วมประชุมระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม war room สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอพนม ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงพยาบาลพนม และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพนม ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดก่อนเข้าร่วมประชุมระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม war room สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

763

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนมร่วมประชุม morning talk

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนมร่วมประชุม morning talk

739

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
18 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ 2566

18 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ 2566

862

18 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมให้บริการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพนม

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมให้บริการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพนม

511

18 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ต.ค.2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 13 ต.ค.2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

794

13 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ต.ค.2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 13 ต.ค.2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

366

13 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11- 12 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรผู้ทำสวนปาล์มแปลงใหญ่ของสหกรณ์นิคมพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และวัดสองพี่น้อง

วันที่ 11- 12 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรผู้ทำสวนปาล์มแปลงใหญ่ของสหกรณ์นิคมพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และวัดสองพี่น้อง

812

11 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายบะหมี่สำเร็จรูป ที่มีสารปนเปื้อนเอพิลีนออกไซด์ (ยาฆ่าแมลง) ในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านขายของชำในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายบะหมี่สำเร็จรูป ที่มีสารปนเปื้อนเอพิลีนออกไซด์ (ยาฆ่าแมลง) ในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านขายของชำในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

816

10 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมถวายพระประจำวันเกิด ณ สำนักงานสงฆ์ถ้ำพานทอง ตำบลคลองชะอุ่น และร่วมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมถวายพระประจำวันเกิด ณ สำนักงานสงฆ์ถ้ำพานทอง ตำบลคลองชะอุ่น และร่วมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

803

10 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับฝ่ายปกครอง อำเภอพนม ให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับฝ่ายปกครอง อำเภอพนม ให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

799

4 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ณ ที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 28 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ณ ที่ว่าการอำเภอพนม

848

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ อบต.พนม และสถานีตำรวจภูธรพนม ออกติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ อบต.พนม

วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ อบต.พนม และสถานีตำรวจภูธรพนม ออกติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ อบต.พนม

982

21 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ รพ.สต.พนม นำเสนอการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท

วันที่ 19 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ รพ.สต.พนม นำเสนอการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท

921

19 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

วันที่ 16 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

883

16 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการประเมิน พชอ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 รางวัลพลังคน พชอ ครั้งที่ 2

ผลการประเมิน พชอ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 รางวัลพลังคน พชอ ครั้งที่ 2

1201

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม

986

7 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวอุปสรา รักบำรุง และนางสาวจันทวดี ฤกษ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการคัดกรองและเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัย ป้องกันภาวะสมองเสื่อม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ปี 2565 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวอุปสรา รักบำรุง และนางสาวจันทวดี ฤกษ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการคัดกรองและเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัย ป้องกันภาวะสมองเสื่อม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ปี 2565 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสาน

936

31 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ส่งมอบแก้วพลาสติกแข็งใส จากการร่วมบริจาคของประชาชนอำเภอพนม ตามกิจกรรมโครงการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ส่งมอบแก้วพลาสติกแข็งใส จากการร่วมบริจาคของประชาชนอำเภอพนม ตามกิจกรรมโครงการ

1000

29 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิไลพร สุขเจริญ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงษ์เตรียง ดร.อรัญญา รักหาบ ดร.พีรญา เพชรชัย ที่ให้การดูแล แนะนำ ด้วยดียิ่ง

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิไลพร สุขเจริญ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงษ์เตรียง ดร.อรัญญา รักหาบ ดร.พีรญา เพชรชัย ที่ให้การดูแล แนะนำ ด้วยดียิ่ง

941

26 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...