ภาพกิจกรรม
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมร่วมกับโรงพยาบาลพนม ตรวจประเมินสถานพยาบาลและร้านยาประจำปี พ.ศ 2565 ในพื้นที่อำเภอพนม

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมร่วมกับโรงพยาบาลพนม ตรวจประเมินสถานพยาบาลและร้านยาประจำปี พ.ศ 2565 ในพื้นที่อำเภอพนม

479

17 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  นายสรรเพชญ เรืองอร่าม  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมกลไก ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรม ภาคเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมวังใต้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมกลไก ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรม ภาคเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมวังใต้

376

16 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมปล่อยแถว  และลงพื้นที่ตรวจค้นหาปัสสาวะผู้ใช้สารเสพติดโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายชุมชน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมปล่อยแถว และลงพื้นที่ตรวจค้นหาปัสสาวะผู้ใช้สารเสพติดโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายชุมชน

375

14 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565   นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม เป็นประธาน ถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพนม

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม เป็นประธาน ถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพนม

441

8 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม มหกรรมดนตรีและของดี 4 อำเภอ (Surat Music Fest 2022) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน พนม และวิภาวดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม มหกรรมดนตรีและของดี 4 อำเภอ (Surat Music Fest 2022) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน พนม และวิภาวดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม

468

8 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โรงพยาบาลพนมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน ร่วมกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกลุ่มผู้นำท้องที่อำเภอพนม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โรงพยาบาลพนมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน ร่วมกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกลุ่มผู้นำท้องที่อำเภอพนม

471

2 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม พร้อมด้วยนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพนม ท้องถิ่น ท้องที่ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและมอบของแก่กลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จากกิจกรรมโครงการตักบาตรร่วมใจมอบให้กลุ่มเปราะบาง อำเภอพนม จำนวน 3 ราย

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม พร้อมด้วยนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพนม ท้องถิ่น ท้องที่ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและมอบของแก่กลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จากกิจกรรมโครงการตักบาตรร่วมใจมอบให้กลุ่มเปราะบาง อำเภอพนม จำนวน 3 ราย

495

26 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (ช่วงบ่าย) และพัฒนาบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (ช่วงเช้า)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (ช่วงบ่าย) และพัฒนาบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (ช่วงเช้า)

453

25 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
24 ตุลาคม 2565  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อม อสม. ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ตำบลพลูเถื่อน ร่วมถวายพระประจำวันเกิด และพุ่มปัจจัย ณ วัดธัญญาราม (วัดห้างข้าว) อำเภอพนม

24 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อม อสม. ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ตำบลพลูเถื่อน ร่วมถวายพระประจำวันเกิด และพุ่มปัจจัย ณ วัดธัญญาราม (วัดห้างข้าว) อำเภอพนม

402

24 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
23 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

23 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

398

23 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
22 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมทอดกฐินสามัคคี ทีมสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี ณ วัดกลางใหม่ เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

22 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมทอดกฐินสามัคคี ทีมสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี ณ วัดกลางใหม่ เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

410

22 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติด เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพนม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติด เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพนม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนม

420

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอพนม ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงพยาบาลพนม และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพนม ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดก่อนเข้าร่วมประชุมระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม war room สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอพนม ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงพยาบาลพนม และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพนม ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดก่อนเข้าร่วมประชุมระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม war room สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

402

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนมร่วมประชุม morning talk

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนมร่วมประชุม morning talk

377

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
18 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ 2566

18 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ 2566

498

18 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมให้บริการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพนม

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมให้บริการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพนม

152

18 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ต.ค.2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 13 ต.ค.2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

436

13 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ต.ค.2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 13 ต.ค.2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

7

13 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11- 12 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรผู้ทำสวนปาล์มแปลงใหญ่ของสหกรณ์นิคมพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และวัดสองพี่น้อง

วันที่ 11- 12 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรผู้ทำสวนปาล์มแปลงใหญ่ของสหกรณ์นิคมพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และวัดสองพี่น้อง

457

11 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม  ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายบะหมี่สำเร็จรูป ที่มีสารปนเปื้อนเอพิลีนออกไซด์ (ยาฆ่าแมลง) ในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านขายของชำในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายบะหมี่สำเร็จรูป ที่มีสารปนเปื้อนเอพิลีนออกไซด์ (ยาฆ่าแมลง) ในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านขายของชำในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

454

10 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...