ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม
363
23 ตุลาคม 2566