ภาพกิจกรรม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จัดกิจกรรม "ก้าวบุญด้วยใจ มอบแก้วพลาสติกแข็งใสเพื่อทำขาเทียม" โดยตั้งจุดรับบริจาคแก้วพลาสติกแข็งใส เพื่อรวบรวม ส่งต่อให้ งานกายอุปกรณ์ รพ.สุราษฎร์ธานี วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จัดกิจกรรม "ก้าวบุญด้วยใจ มอบแก้วพลาสติกแข็งใสเพื่อทำขาเทียม" โดยตั้งจุดรับบริจาคแก้วพลาสติกแข็งใส เพื่อรวบรวม ส่งต่อให้ งานกายอุปกรณ์ รพ.สุราษฎร์ธานี วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

1099

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2565” ณ ศาลาประชุมอำเภอพนม

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2565” ณ ศาลาประชุมอำเภอพนม

1017

10 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อหาภาวะโลหิตจาง ในกลุ่มเด็กวัยเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อหาภาวะโลหิตจาง ในกลุ่มเด็กวัยเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย

1202

3 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรฟ้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม กิจกรรมจิตอาสา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพนม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรฟ้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม กิจกรรมจิตอาสา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพนม

1289

28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมทำพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมทำพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

1287

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมคัดกรองผู้ร่วมงานและให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสารเคมีในร่างกายในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมคัดกรองผู้ร่วมงานและให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสารเคมีในร่างกายในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี

1057

26 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมนำเสนอประกวดผลงานวิชาการลง ในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมนำเสนอประกวดผลงานวิชาการลง ในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้

1079

20 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพรอบพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม นำเสนอโครงร่างวิจัยรายบุคคล และจัดทำคำขอจริยธรรมวิจัย ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิไลพร สุขเจริญ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงษ์เตรียม ดร.อรัญญา รักหาบ ดร.พีรญา เพชรชัย ที่ให้การดูแล แนะนำ ด้วยดียิ่ง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพรอบพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม นำเสนอโครงร่างวิจัยรายบุคคล และจัดทำคำขอจริยธรรมวิจัย ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิไลพร สุขเจริญ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงษ์เตรียม ดร.อรัญญา รักหาบ ดร.พีรญา เพชรชัย ที่ให้การดูแล แนะนำ ด้วยดียิ่ง

1449

19 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปากตรัง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปากตรัง

1042

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม นำโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ( HLO) ในระดับสถานบริการ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม นำโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ( HLO) ในระดับสถานบริการ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

1168

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลส่งส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน จัดกิจกรรมอบรม อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการใช้ยาสมเหตุผลระดับตำบลโดยมี นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และนางสาวรัชนก ทองเสนอ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลส่งส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน จัดกิจกรรมอบรม อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการใช้ยาสมเหตุผลระดับตำบลโดยมี นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และนางสาวรัชนก ทองเสนอ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร

1148

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คบสอ. พนม รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง โดยทีมตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณุสุขระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คบสอ. พนม รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง โดยทีมตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณุสุขระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1121

11 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานเปิดการประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับสถานพยาบาลของอำเภอพนม โดยนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ติดตามการดำเนินงานและวางแผนในการดำเนินงานต่อเนื่อง ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานเปิดการประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับสถานพยาบาลของอำเภอพนม โดยนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ติดตามการดำเนินงานและวางแผนในการดำเนินงานต่อเนื่อง ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพนม

1284

8 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยตามตัวชี้วัด การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์แผนไทย ได้แก่ 1.การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย 2.1.การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย 3.รพ.สต.แพทย์แผนไทยต้นแบบ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยตามตัวชี้วัด การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์แผนไทย ได้แก่ 1.การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย 2.1.การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย 3.รพ.สต.แพทย์แผนไทยต้นแบบ

1389

1 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น ร่วมในการประเมิน EHA (Environment Health Accreditation) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลคลองชะอุ่น โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น ร่วมในการประเมิน EHA (Environment Health Accreditation) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลคลองชะอุ่น โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1324

28 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 มิถุนายน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม อสม. และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565 ณ ตลาดเทศบาลตำบลพนม ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า แผงลอยจำหน่ายอาหารในพื้นที่

วันที่ 25 มิถุนายน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม อสม. และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565 ณ ตลาดเทศบาลตำบลพนม ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า แผงลอยจำหน่ายอาหารในพื้นที่

1265

27 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการลด ละ เลิกยาเสพติด และกิจกรรมมือสีขาว (เพื่อนช่วยเพื่อน) ณ โรงเรียนพนมศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการลด ละ เลิกยาเสพติด และกิจกรรมมือสีขาว (เพื่อนช่วยเพื่อน) ณ โรงเรียนพนมศึกษา

1274

27 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ คบสอ.พนม ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ คบสอ.พนม ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

1063

22 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว นำโดยนางสาวสุวดี แสงขำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว นำโดยนางสาวสุวดี แสงขำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1530

20 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนมเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอพนม ณ ห้องประชุมบัวผุด ที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนมเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอพนม ณ ห้องประชุมบัวผุด ที่ว่าการอำเภอพนม

1492

15 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...