ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
409
26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี