มัลติมีเดีย
"องค์กรแห่งความสุข" สำนักงานสารธาณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 กรกฎาคม 2566