สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 077-399014 โทรสาร : โทรสาร 077-399110
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Phanom@hotmail.com