ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอำเภอพนม สาธารณสุขอำเภอพนม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
130
6 มิถุนายน 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอำเภอพนม สาธารณสุขอำเภอพนม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img