ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ออกให้ความรู้และตรวจปัสสาวะนักเรียน ร่วมกับปลัดอำเภอ ฝ่ายป้องกันอำเภอพนม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนอรุโณทัย ต.คลองชะอุ่น
38
26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ออกให้ความรู้และตรวจปัสสาวะนักเรียน ร่วมกับปลัดอำเภอ ฝ่ายป้องกันอำเภอพนม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนอรุโณทัย ต.คลองชะอุ่น

img
img
img
img
img
img