ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสมานวังฉายสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยนางสาวรัชนกทองเสนอเภสัชกรชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่แผนไทย โรงพยาบาลพนม ตรวจสถานที่ขออนุญาตและส่งออกสมุนไพร(กัญชา) ในพื้นที่อำเภอพนม
55
30 พฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสมานวังฉายสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยนางสาวรัชนกทองเสนอเภสัชกรชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่แผนไทย โรงพยาบาลพนม ตรวจสถานที่ขออนุญาตและส่งออกสมุนไพร(กัญชา) ในพื้นที่อำเภอพนม

img
img
img
img
img
img