ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายบะหมี่สำเร็จรูป ที่มีสารปนเปื้อนเอพิลีนออกไซด์ (ยาฆ่าแมลง) ในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านขายของชำในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายบะหมี่สำเร็จรูป ที่มีสารปนเปื้อนเอพิลีนออกไซด์ (ยาฆ่าแมลง) ในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านขายของชำในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

821

10 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมถวายพระประจำวันเกิด ณ สำนักงานสงฆ์ถ้ำพานทอง ตำบลคลองชะอุ่น และร่วมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมถวายพระประจำวันเกิด ณ สำนักงานสงฆ์ถ้ำพานทอง ตำบลคลองชะอุ่น และร่วมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

813

10 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับฝ่ายปกครอง อำเภอพนม ให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับฝ่ายปกครอง อำเภอพนม ให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

808

4 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ณ ที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 28 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ณ ที่ว่าการอำเภอพนม

857

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ อบต.พนม และสถานีตำรวจภูธรพนม ออกติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ อบต.พนม

วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ อบต.พนม และสถานีตำรวจภูธรพนม ออกติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ อบต.พนม

992

21 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ รพ.สต.พนม นำเสนอการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท

วันที่ 19 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ รพ.สต.พนม นำเสนอการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท

930

19 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

วันที่ 16 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

892

16 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการประเมิน พชอ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 รางวัลพลังคน พชอ ครั้งที่ 2

ผลการประเมิน พชอ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 รางวัลพลังคน พชอ ครั้งที่ 2

1206

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม

996

7 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวอุปสรา รักบำรุง และนางสาวจันทวดี ฤกษ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการคัดกรองและเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัย ป้องกันภาวะสมองเสื่อม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ปี 2565 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวอุปสรา รักบำรุง และนางสาวจันทวดี ฤกษ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการคัดกรองและเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัย ป้องกันภาวะสมองเสื่อม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ปี 2565 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสาน

945

31 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ส่งมอบแก้วพลาสติกแข็งใส จากการร่วมบริจาคของประชาชนอำเภอพนม ตามกิจกรรมโครงการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ส่งมอบแก้วพลาสติกแข็งใส จากการร่วมบริจาคของประชาชนอำเภอพนม ตามกิจกรรมโครงการ

1010

29 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิไลพร สุขเจริญ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงษ์เตรียง ดร.อรัญญา รักหาบ ดร.พีรญา เพชรชัย ที่ให้การดูแล แนะนำ ด้วยดียิ่ง

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิไลพร สุขเจริญ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงษ์เตรียง ดร.อรัญญา รักหาบ ดร.พีรญา เพชรชัย ที่ให้การดูแล แนะนำ ด้วยดียิ่ง

952

26 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ อำเภอพนม โดยนายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม สาธารณสุขอำเภอพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 87 ราย รับโลหิตได้ 66 ยูนิต และขอขอบคุณ นายสมภพ จรูญรักษ์ ส.อบจ.สุราษฎร์ธานี เขตอำเภอพนม ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ อำเภอพนม โดยนายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม สาธารณสุขอำเภอพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 87 ราย รับโลหิตได้ 66 ยูนิต และขอขอบคุณ นายสมภพ จรูญรักษ์ ส.อบจ.สุราษฎร์ธานี เขตอำเภอพนม ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

1012

19 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม มอบนมจืด ผ้าอ้อมอนามัย จากการจัดกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม มอบนมจืด ผ้าอ้อมอนามัย จากการจัดกิจกรรม

945

19 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อสม. Cg และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจ ตามกิจกรรม

นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อสม. Cg และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจ ตามกิจกรรม

947

18 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ต้อนรับการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ต้อนรับการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35

1039

15 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

901

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดคีรีไพรสณฑ์ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดคีรีไพรสณฑ์ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

953

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

905

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
อำเภอพนม จัดกิจกรรม "ตักบาตรร่วมใจ มอบให้กลุ่มเปราะบางอำเภอพนม" ได้แก่ นมกล่องรสจืด ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเด็ก เบอร์ M และ L  วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

อำเภอพนม จัดกิจกรรม "ตักบาตรร่วมใจ มอบให้กลุ่มเปราะบางอำเภอพนม" ได้แก่ นมกล่องรสจืด ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเด็ก เบอร์ M และ L วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

969

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...