ภาพกิจกรรม
ออกให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมวินัยจราจร และการสวมหมวกนิรภัย 100% (โครงการหนูน้อยวัยจิ๋ว รักใครให้ใส่หมวก)

ออกให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมวินัยจราจร และการสวมหมวกนิรภัย 100% (โครงการหนูน้อยวัยจิ๋ว รักใครให้ใส่หมวก)

198

28 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุพื้นที่ ม.8 ต.ต้นยวน อ.พนม  จ.สุราษฎร์ธานี กรณีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุพื้นที่ ม.8 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี กรณีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566

215

27 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
Mobile Unit for Food Safety ออกหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Mobile Unit for Food Safety ออกหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

130

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพนม จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพนม จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ

122

19 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ ชมรม อสม.พนม ขอขอบคุณ นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้สนับสนุนเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.10,20,30 และ 40 ปี ให้แก่ อสม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขวัญและกำลังใจ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ ชมรม อสม.พนม ขอขอบคุณ นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้สนับสนุนเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.10,20,30 และ 40 ปี ให้แก่ อสม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขวัญและกำลังใจ

195

15 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายพลกฤต สุดสวาสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอพนม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย กิจกรรมที่ 2 อบรมการซ้อมแผนรับมือเหตุวิกฤต และการสื่อสาร/ส่งสารเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ

นายพลกฤต สุดสวาสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย กิจกรรมที่ 2 อบรมการซ้อมแผนรับมือเหตุวิกฤต และการสื่อสาร/ส่งสารเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ

262

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกหน่วยเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ณ.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวตำบลพนม (คอกวัวกำนันไข่)หมู่ที่ 1 ตำบลพนม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกหน่วยเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ณ.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวตำบลพนม (คอกวัวกำนันไข่)หมู่ที่ 1 ตำบลพนม

266

22 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สาธารณสุขอำเภอพนม ได้มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย100%

สาธารณสุขอำเภอพนม ได้มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย100%

255

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์เนื่องวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ตามแนวคิด "Love is all around ให้รักที่ปลออถัยอยู่รอบตัวเรา "

สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์เนื่องวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ตามแนวคิด "Love is all around ให้รักที่ปลออถัยอยู่รอบตัวเรา "

251

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์เนื่องวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ตามแนวคิด "Love is all around ให้รักที่ปลออถัยอยู่รอบตัวเรา

สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์เนื่องวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ตามแนวคิด "Love is all around ให้รักที่ปลออถัยอยู่รอบตัวเรา

214

13 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

303

30 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน

291

26 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในหน่วยบริการ ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในหน่วยบริการ ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

317

20 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายธิติสรรค์พิมลศรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2565 โดยนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนมกล่าวรายงานและพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 829 คน

นายธิติสรรค์พิมลศรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2565 โดยนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนมกล่าวรายงานและพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 829 คน

280

19 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม   นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

298

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 มกราคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

308

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 มกราคม 66 สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลพลูเถื่อน ตามโครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 5 มกราคม 66 สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลพลูเถื่อน ตามโครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

283

5 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 ธันวาคม 2565  นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย  นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

281

29 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนมร่วมทำบุญและแลกของขวัญในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนมร่วมทำบุญและแลกของขวัญในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

325

28 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม นำโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม นำโดยนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

343

28 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...