ภาพกิจกรรม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมขอแสดงความขอแสดงความยินดีกับ “นายวงศธร กุลทอง” คนเก่งอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ระยะ 10 ม. คลาส SH2 ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
368
27 ตุลาคม 2566