ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เชิญชวนลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา แก่กลุ่ม อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมนำนวัตกรรมตาลปัตรเชิญชวน ลด ละ เลิกเหล้าร่วมในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสองพี่น้อง ภายใต้กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เชิญชวนลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา แก่กลุ่ม อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมนำนวัตกรรมตาลปัตรเชิญชวน ลด ละ เลิกเหล้าร่วมในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสองพี่น้อง ภายใต้กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2567

0

18 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม เข้าร่วมชี้แจงการดำเนินงาน กิจกรรมรูปแบบชุมชนบำบัด ( CBTx) ตามแผนชุมชนกิจกรรมชุมชน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ร่วมติดตามผู้เข้ารับการบำบัดในกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ธภาพของข้อมูลประเมินปัญหาในการทำกิจกรรม 
ภายใต้โครงการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม เข้าร่วมชี้แจงการดำเนินงาน กิจกรรมรูปแบบชุมชนบำบัด ( CBTx) ตามแผนชุมชนกิจกรรมชุมชน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมติดตามผู้เข้ารับการบำบัดในกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ธภาพของข้อมูลประเมินปัญหาในการทำกิจกรรม ภายใต้โครงการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

0

18 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.รพ.สต.บ้านสองพี่น้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พนม ร่วมถวายเทียนพรรษา ถวายเครื่องไทยธรรมและร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสองพี่น้อง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.รพ.สต.บ้านสองพี่น้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พนม ร่วมถวายเทียนพรรษา ถวายเครื่องไทยธรรมและร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสองพี่น้อง

0

17 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม นพ.จิตติกร ผลแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อ (CUP Board) อำเภอพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม นพ.จิตติกร ผลแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อ (CUP Board) อำเภอพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

0

17 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ในพื้นที่ อบต.เทศบาล และผู้ประกอบการตลาด เข้าร่วมการสุ่มประเมินตลาดประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เพื่อยกมาตรฐานตลาดน่าซื้อและขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้ประกอบการด้านอาหาร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ในพื้นที่ อบต.เทศบาล และผู้ประกอบการตลาด เข้าร่วมการสุ่มประเมินตลาดประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เพื่อยกมาตรฐานตลาดน่าซื้อและขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้ประกอบการด้านอาหาร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

3

15 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นายขจรศักดิ์ ณ นรินทร์ ปลัดอำเภอพนม และ ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม  พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ร่วมประชุมเตรียมความต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี   (นางดาเรศ จิตรัตน์) และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอพนม ตามโครงการปันน้ำใจ   ผู้สูงวัย เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นายขจรศักดิ์ ณ นรินทร์ ปลัดอำเภอพนม และ ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ร่วมประชุมเตรียมความต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นางดาเรศ จิตรัตน์) และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอพนม ตามโครงการปันน้ำใจ ผู้สูงวัย เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

2

15 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 กรกฎาคม 67 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้ารับการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ของ รพ.สต.ต้นยวนและ รพ.สต.พลูเถื่อน จาก สคร.11 นครศรีธรรมราชและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 กรกฎาคม 67 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เข้ารับการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ของ รพ.สต.ต้นยวนและ รพ.สต.พลูเถื่อน จาก สคร.11 นครศรีธรรมราชและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3

10 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมาย นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลคลองศก ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลคลองศก และติดแผ่นประชาสัมพันธ์ "สารจากนายอำเภอพนม เรื่องโรคไข้เลือดออก" แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องพ่นละอองฝอยติดรถยนต์ (ULV ติดรถ) จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี และหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3.3 อำเภอพนม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมาย นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลคลองศก ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลคลองศก และติดแผ่นประชาสัมพันธ์ "สารจากนายอำเภอพนม เรื่องโรคไข้เลือดออก" แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องพ่นละอองฝอยติดรถยนต์ (ULV ติดรถ) จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี และหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3.3 อำเภอพนม

5

3 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
26 มิุถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในต่อต้านวันยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน ของทุกปี) พร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม, รพ.พนม, รพ.สต.พนม และ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เนื่องในวันต่อต้่านยาเสพติดโลก และบูรณาการการลงทะเบียนยืนยันตัวตน 
ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน ณ โรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26 มิุถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในต่อต้านวันยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน ของทุกปี) พร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม, รพ.พนม, รพ.สต.พนม และ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เนื่องในวันต่อต้่านยาเสพติดโลก และบูรณาการการลงทะเบียนยืนยันตัวตน ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน ณ โรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
24 มิถุนายน 2567 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม นำโดย ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม รพ.สต.คลองศก และ รพ.สต.บ้านสองพี่น้อง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงหาแนวทางควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ตำบลคลองศก โดยมีนายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 มิถุนายน 2567 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม นำโดย ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม รพ.สต.คลองศก และ รพ.สต.บ้านสองพี่น้อง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงหาแนวทางควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ตำบลคลองศก โดยมีนายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม หมายมอบให้ นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.3.3 อำเภอพนม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลคลองศก ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก  อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม หมายมอบให้ นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.3.3 อำเภอพนม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลคลองศก ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

5

21 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม และนายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุม การดำเนินงานชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนบูรณาการร่วมกับชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน    และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ณ หมู่ที่ 7 บ้านจำปาทอง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม และนายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมประชุม การดำเนินงานชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนบูรณาการร่วมกับชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ณ หมู่ที่ 7 บ้านจำปาทอง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

8

18 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ รับการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ รับการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน

13

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
10 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ.2567 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ.2567 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

19

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตามการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตามการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

20

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 มิถุนายน 2567เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 92 รายได้รับโลหิต 88 ยูนิต (คิดเป็น 30,800 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง 4 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 3 ราย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 6 มิถุนายน 2567เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 92 รายได้รับโลหิต 88 ยูนิต (คิดเป็น 30,800 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง 4 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 3 ราย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพนม

23

6 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ" พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 67 ณ โรงเแรมนิภาการ์เด้น ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลผลงาน และเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ

ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ" พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 67 ณ โรงเแรมนิภาการ์เด้น ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลผลงาน และเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ

30

6 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ในวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 ดังนี้
📍 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี "ชาวอำเภอพนมเป็นสะพานบุญ ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นมกล่องรสจืด เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน
เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและนักเรียนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ "
📍 เวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
📍 เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ในวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 ดังนี้ 📍 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี "ชาวอำเภอพนมเป็นสะพานบุญ ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นมกล่องรสจืด เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและนักเรียนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ " 📍 เวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 📍 เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

36

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีคนพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านลูกเดือน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีคนพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านลูกเดือน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

37

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม 
เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา รับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงาน โดยมีนายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานการประชุม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดร.สรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอพนม เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา รับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงาน โดยมีนายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานการประชุม

22

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...