ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

1️⃣ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม

2️⃣ พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอพนม

3️⃣ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลพนม

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 1️⃣ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม 2️⃣ พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอพนม 3️⃣ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลพนม

372

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย โดยกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย โดยกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร

383

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลคลองศกและพื้นที่ตำบลพนม พร้อมให้สุขศึกษา แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลคลองศกและพื้นที่ตำบลพนม พร้อมให้สุขศึกษา แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

433

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลคลองศกและพื้นที่ตำบลพนม พร้อมให้สุขศึกษา แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลคลองศกและพื้นที่ตำบลพนม พร้อมให้สุขศึกษา แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

403

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. เวลา 07.30 น.
   - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ หอประชุมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เวลา 10.30 น.
   - กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านคลองพนม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. เวลา 17.30 น.
   - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. เวลา 07.30 น. - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ หอประชุมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เวลา 10.30 น. - กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านคลองพนม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. เวลา 17.30 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

405

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 

1) พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ณ ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดสองพี่น้อง ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 1) พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ณ ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดสองพี่น้อง ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

401

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายบริการเวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายบริการเวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิด

427

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กำจัดยุงลาย หยุดไข้เลือดออก"ไม่ให้ยุงกัด ป้องกันยุงเกิด ทำลายยุงแก่"

กำจัดยุงลาย หยุดไข้เลือดออก"ไม่ให้ยุงกัด ป้องกันยุงเกิด ทำลายยุงแก่"

422

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสาธารณสุขอำเภอพนม เข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ในโซนตะวันตก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสาธารณสุขอำเภอพนม เข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ในโซนตะวันตก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน

436

28 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 มิถุนายน 66 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ,นางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการเสริมพลังประเมินติดตามงาน การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) และรับมอบป้ายมาตรฐานส้วมผ่านเกณฑ์ HAS จากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชและคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน

วันที่ 27 มิถุนายน 66 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ,นางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการเสริมพลังประเมินติดตามงาน การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) และรับมอบป้ายมาตรฐานส้วมผ่านเกณฑ์ HAS จากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชและคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน

435

27 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

425

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ออกให้ความรู้และตรวจปัสสาวะนักเรียน ร่วมกับปลัดอำเภอ ฝ่ายป้องกันอำเภอพนม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนอรุโณทัย ต.คลองชะอุ่น

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ออกให้ความรู้และตรวจปัสสาวะนักเรียน ร่วมกับปลัดอำเภอ ฝ่ายป้องกันอำเภอพนม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนอรุโณทัย ต.คลองชะอุ่น

423

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
26 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม โดยนายสมาน วังฉาย มอบหมายนายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน นำทีมรับการประเมินศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center : DIC) รพ.สต.พลูเถื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โรงพยาบาลพนม พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center : DIC) รพ.สต.พลูเถื่อน

26 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม โดยนายสมาน วังฉาย มอบหมายนายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน นำทีมรับการประเมินศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center : DIC) รพ.สต.พลูเถื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โรงพยาบาลพนม พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center : DIC) รพ.สต.พลูเถื่อน

417

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมโครงการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรมโครงการ

539

8 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอำเภอพนม สาธารณสุขอำเภอพนม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอำเภอพนม สาธารณสุขอำเภอพนม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

507

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

432

3 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสมานวังฉายสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยนางสาวรัชนกทองเสนอเภสัชกรชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่แผนไทย โรงพยาบาลพนม ตรวจสถานที่ขออนุญาตและส่งออกสมุนไพร(กัญชา) ในพื้นที่อำเภอพนม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสมานวังฉายสาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยนางสาวรัชนกทองเสนอเภสัชกรชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่แผนไทย โรงพยาบาลพนม ตรวจสถานที่ขออนุญาตและส่งออกสมุนไพร(กัญชา) ในพื้นที่อำเภอพนม

424

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม

431

25 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 เข้าร่วมประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

เข้าร่วมประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

425

23 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยเด็กในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ลงพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยเด็กในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

422

23 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...