ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสาธารณสุขอำเภอพนม เข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ในโซนตะวันตก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน
418
28 มิถุนายน 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสาธารณสุขอำเภอพนม เข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ในโซนตะวันตก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน