ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม ในนามของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอ และนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมคณะ ได้ร่วมมอบดอกไม้ เงินสดและของที่ระลึก เป็นกำลังใจ กับนายวงศธร กุลทอง (น้องเบิร์ด) ได้รับเหรียญเงิน ประเภทปืนยาว ในการแข่งขันยิงปืนคนพิการ ชิงแชมป์โลก ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม ในนามของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอ และนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมคณะ ได้ร่วมมอบดอกไม้ เงินสดและของที่ระลึก เป็นกำลังใจ กับนายวงศธร กุลทอง (น้องเบิร์ด) ได้รับเหรียญเงิน ประเภทปืนยาว ในการแข่งขันยิงปืนคนพิการ ชิงแชมป์โลก ประเทศฝรั่งเศส

1467

15 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายงานสุขภาพจิตอำเภอพนม นำโดยนายธรรมเนียม บำรุง ปลัดอาวุโส ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนเฝ้าระวังผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง ณ ห้องประชุมบัวผุด ที่ว่าการอำเภอพนม

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายงานสุขภาพจิตอำเภอพนม นำโดยนายธรรมเนียม บำรุง ปลัดอาวุโส ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนเฝ้าระวังผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง ณ ห้องประชุมบัวผุด ที่ว่าการอำเภอพนม

1263

8 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 มิถุนายน 65 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับเทศบาลตำบลพนม อบต.พนม อบต.ต้นยวน ประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

วันที่ 8 มิถุนายน 65 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับเทศบาลตำบลพนม อบต.พนม อบต.ต้นยวน ประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

1105

8 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6-7 มิถุนายน 65 เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ออกประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) จำนวน 4 รพ.สต.(รพ.สต.คลองชะอุ่น,รพ.สต.บางสาน,รพ.สต.บ้านสองพี่น้อง,รพ.สต.คลองศก)

วันที่ 6-7 มิถุนายน 65 เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ออกประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) จำนวน 4 รพ.สต.(รพ.สต.คลองชะอุ่น,รพ.สต.บางสาน,รพ.สต.บ้านสองพี่น้อง,รพ.สต.คลองศก)

1329

7 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 3- 5 มิถุนายน 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรม โครงการอบรม อสม.ใหม่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ปี 2565 อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

วันที่ 3- 5 มิถุนายน 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จัดกิจกรรม โครงการอบรม อสม.ใหม่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ปี 2565 อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

1402

5 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นำโดย คุณสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภิพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการปกครองอำเภอพนม     เวลา 13.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ณ บริเวณวัดจิตพิทักษ์ธรรมาราม (วัดหน้าเมือง) หมู่ที่ ๑ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เวลา 17.00 น. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2ณ หอประชุมอำเภอพนม

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นำโดย คุณสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภิพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการปกครองอำเภอพนม เวลา 13.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ณ บริเวณวัดจิตพิทักษ์ธรรมาราม (วัดหน้าเมือง) หมู่ที่ ๑ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 17.00 น. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2ณ หอประชุมอำเภอพนม

1233

3 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ  สาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

1162

1 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสาวอุปสรา รักบำรุง และนางสาวสุภาวดี ภูมิไชยา นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พนม ร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียนในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสาวอุปสรา รักบำรุง และนางสาวสุภาวดี ภูมิไชยา นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พนม ร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียนในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

1191

31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 เชิงรุก ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง มีผู้รับบริการทั้งหมด 649 คน

วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 เชิงรุก ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง มีผู้รับบริการทั้งหมด 649 คน

1110

31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่ สสอ.พนม และ รพ.สต. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เจ้าหน้าที่ สสอ.พนม และ รพ.สต. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

1165

26 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
19 พฤษภาคม 2565 คุณอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ะานี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 1 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 และนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พบปะ ให้โอวาท ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

19 พฤษภาคม 2565 คุณอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ะานี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 1 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 และนายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พบปะ ให้โอวาท ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1389

23 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 และ 16 พฤษภาคม 2564 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว เพื่อให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และผู้ประกอบรถรับส่ง ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนาของนักเรียน

วันที่ 14 และ 16 พฤษภาคม 2564 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวอุปสรา รักบำรุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว เพื่อให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และผู้ประกอบรถรับส่ง ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนาของนักเรียน

1499

16 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมประชุม และบรรยายแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในกลุ่มผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

เข้าร่วมประชุม และบรรยายแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในกลุ่มผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

1226

11 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่ตำบลต้นยวน 1 ราย ตำบลคลองชะอุ่น 3 ราย และตำบลพนม 1 ราย พร้อมนำข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือดูแลต่อเนื่อง ตามความจำเป็นแต่ละราย

ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่ตำบลต้นยวน 1 ราย ตำบลคลองชะอุ่น 3 ราย และตำบลพนม 1 ราย พร้อมนำข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือดูแลต่อเนื่อง ตามความจำเป็นแต่ละราย

1319

6 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
26-29 เมษายน 2565 คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว คบสอ.พนม ประเมินการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว พร้อมเยี่ยม แนะนำ พัฒนาต่อเนื่อง ของ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอพนม เพื่อเตรียมรับการประเมินในระดับจังหวัด ต่อไป

26-29 เมษายน 2565 คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว คบสอ.พนม ประเมินการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว พร้อมเยี่ยม แนะนำ พัฒนาต่อเนื่อง ของ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอพนม เพื่อเตรียมรับการประเมินในระดับจังหวัด ต่อไป

1340

2 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

371

19 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

1278

19 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้ (16 เมษายน 65) นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

วันนี้ (16 เมษายน 65) นายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

1249

16 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้ (12เมษายน 65) ท่านสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม, ปลัดอำเภอพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

วันนี้ (12เมษายน 65) ท่านสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม, ปลัดอำเภอพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

1257

12 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 เมษายน 2565 นายธรรมเนียม บำรุง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ,นางชมชนก ปัญญาทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายธรรมเนียม บำรุง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ,นางชมชนก ปัญญาทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า

1142

11 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...