ภาพกิจกรรม
สาธารณสุขอำเภอพพนม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2563 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ระยะที่ 1.

สาธารณสุขอำเภอพพนม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2563 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ระยะที่ 1.

2275

6 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ ปี2563 อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 25-27 ก.พ. 63 ณสถานนีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เลขที่81ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ. จ.ระนอง

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ ปี2563 อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 25-27 ก.พ. 63 ณสถานนีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เลขที่81ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ. จ.ระนอง

2321

27 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรู้ปฏิเสธ รู้ค้นหา รู้รักษา รู้ติดตาม การใช้สารเสพติดในเยาวชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2563

โครงการรู้ปฏิเสธ รู้ค้นหา รู้รักษา รู้ติดตาม การใช้สารเสพติดในเยาวชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2563

2772

6 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร กิจกรรมกล่าวประกาศเจตนารมณ์

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร กิจกรรมกล่าวประกาศเจตนารมณ์

2171

3 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ อสม.หมอประจำบ้าน

โครงการ อสม.หมอประจำบ้าน

2376

24 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการที่ชำนาญการ. ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก บริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการที่ชำนาญการ. ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก บริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

2348

31 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรับประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาของ รพ.สต. ทั้ง 9 แห่ง ในอำเภอพนม 7-9 สิงหาคม 2562

กิจกรรมรับประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาของ รพ.สต. ทั้ง 9 แห่ง ในอำเภอพนม 7-9 สิงหาคม 2562

2382

7 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 มิถุนายน 62 ทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเยี่ยมชม...ชมรมอสม.อำเภอพนม..ปี62..ขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆ

วันที่ 13 มิถุนายน 62 ทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเยี่ยมชม...ชมรมอสม.อำเภอพนม..ปี62..ขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆ

2306

13 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ทีมผู้ก่อการดีอำเภอพนมเป็นวิทยากรให้แก่เทศบาลตำบลพนมในการจัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ป้องกันเด็กจมน้ำ ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 62 ณ โรงแรมเมาท์เทนวิวรีสอร์ท อำเภอบ้านตาขุน เพื่อสร้างเครือข่ายในอำเภอพนม

ทีมผู้ก่อการดีอำเภอพนมเป็นวิทยากรให้แก่เทศบาลตำบลพนมในการจัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ป้องกันเด็กจมน้ำ ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 62 ณ โรงแรมเมาท์เทนวิวรีสอร์ท อำเภอบ้านตาขุน เพื่อสร้างเครือข่ายในอำเภอพนม

2647

13 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม พร้อมนายมิตร บุญชุม สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รพ.สต. ติดดาว 7 มิถุนายน 2562 ณ รพ.สต.ต้นยวน ขอขอบคุณ ทีมสาธารณสุขพนม พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลพนม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. ภาคีเครือข่าย และทุกๆท่าน ที่ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาเพื่อการบริการสุขภาพประชาชนให้ได้ตามมาตรฐาน

นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม พร้อมนายมิตร บุญชุม สาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รพ.สต. ติดดาว 7 มิถุนายน 2562 ณ รพ.สต.ต้นยวน ขอขอบคุณ ทีมสาธารณสุขพนม พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลพนม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. ภาคีเครือข่าย และทุกๆท่าน ที่ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาเพื่อการบริการสุขภาพประชาชนให้ได้ตามมาตรฐาน

2992

7 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม โดยมีการให้ความรู้ ประกวดคำขวัญ วาดภาพ จัดบอร์ดนิทรรศการ. ขอขอบคุณวิทยากรจาก ปกครองอำเภอพนม สภ.พนม รพ.พนม และ ผอ. รร.พนมศึกษา คณะอาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ที่ร่วมกันจนลุล่วงตามวัตถุประสงค์

นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม โดยมีการให้ความรู้ ประกวดคำขวัญ วาดภาพ จัดบอร์ดนิทรรศการ. ขอขอบคุณวิทยากรจาก ปกครองอำเภอพนม สภ.พนม รพ.พนม และ ผอ. รร.พนมศึกษา คณะอาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ที่ร่วมกันจนลุล่วงตามวัตถุประสงค์

3554

31 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพนม ครั้งที่ 3. วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยท่านปลัดวิระชัย ชุมแก้ว เป็นประธานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพนม ครั้งที่ 3. วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยท่านปลัดวิระชัย ชุมแก้ว เป็นประธานการประชุม

2408

28 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุข ของ คบสอ. พนม รอบ 2 ปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุข ของ คบสอ. พนม รอบ 2 ปี 2562

2302

28 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพนมและโรงพยาบาลพนม จำนวน 135 ราย

กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพนมและโรงพยาบาลพนม จำนวน 135 ราย

2351

22 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 14 พฤษภาคม 62 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ไดัรับโลหิต 94 ยูนิต คิดเป็น 32,900 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง 16 ราย มีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย และอวัยวะ 10 ราย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 14 พฤษภาคม 62 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ไดัรับโลหิต 94 ยูนิต คิดเป็น 32,900 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง 16 ราย มีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย และอวัยวะ 10 ราย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2629

14 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายมิตร บุญชุม สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม. ในวันพืชมงคล

นายมิตร บุญชุม สาธารณสุขอำเภอพนม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม. ในวันพืชมงคล

2318

11 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำผู้อาวุโส วันจบปีจบเดือนไทย

กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำผู้อาวุโส วันจบปีจบเดือนไทย

2294

3 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมแนวทางพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐานสุขศึกษา  18 เมษายน 2562

อบรมแนวทางพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐานสุขศึกษา 18 เมษายน 2562

2484

19 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุม อนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ของสถานพยาบาล

การประชุม อนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ของสถานพยาบาล

2420

18 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เยี่ยมเสริมพลัง และวางแผนการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 4, 9, 10, 11, 17 เมษายน 2562

เยี่ยมเสริมพลัง และวางแผนการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 4, 9, 10, 11, 17 เมษายน 2562

2451

17 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...