ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายบริการเวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิด
415
7 กรกฎาคม 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายบริการเวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิด