ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 077-399014 โทรสาร : โทรสาร 077-399110

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Phanom@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปสสอ.พนม