ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม
62
25 พฤษภาคม 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม

img
img
img
img
img
img