ภาพกิจกรรม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ รพ.สต.ต้นยวน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพนม ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของตลาดและผู้จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดสามแยกปากทางคริสต์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ รพ.สต.ต้นยวน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพนม ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของตลาดและผู้จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดสามแยกปากทางคริสต์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

2414

7 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 ระยะที่ 1 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 ระยะที่ 1 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

2449

5 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ 15 ธันวาคม 63 ณ โรงเรียนบ้านป่าตง ต.ต้นยวน ให้บริการ รักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนไทย ทันตกรรม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร เจาะเลือดมาลาเรีย และให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ 15 ธันวาคม 63 ณ โรงเรียนบ้านป่าตง ต.ต้นยวน ให้บริการ รักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนไทย ทันตกรรม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร เจาะเลือดมาลาเรีย และให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

2410

15 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2564 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2564 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 63

2734

24 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2564 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2564 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 63

65

23 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2564 (ระยะที่ 1)ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนมวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม ปีงบประมาณ 2564 (ระยะที่ 1)ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนมวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 63

2270

17 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับโรงพยาบาลพนม และฝ่ายปกครองอำเภอพนม ร่วมปฏิบัติการตรวจคัดกรองการใช้สารเสพติดในนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จำนวน 148 คน ไม่พบการใช้สารเสพติด และให้ความรู้ขั้นตอนการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด, การป้องกันโรคโควิด 19 การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ “วัยรุ่น..วัยเสี่ยง..รู้จักเลี่ยง..ไม่ท้อง ติดเอดส์ กามโรค”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ร่วมกับโรงพยาบาลพนม และฝ่ายปกครองอำเภอพนม ร่วมปฏิบัติการตรวจคัดกรองการใช้สารเสพติดในนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จำนวน 148 คน ไม่พบการใช้สารเสพติด และให้ความรู้ขั้นตอนการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด, การป้องกันโรคโควิด 19 การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ “วัยรุ่น..วัยเสี่ยง..รู้จักเลี่ยง..ไม่ท้อง ติดเอดส์ กามโรค”

3637

22 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม "มรส.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1" อำเภอพนม ณ หอประชุมโรงเรียนพนมศึกษา

กิจกรรม "มรส.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1" อำเภอพนม ณ หอประชุมโรงเรียนพนมศึกษา

2710

29 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการเฝ้าระวัง และแนะนำการดำเนินการสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ในพื้นที่อำเภอพนม โดย เภสัชกร รัชนก ทองเสนอ และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม

เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการเฝ้าระวัง และแนะนำการดำเนินการสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ในพื้นที่อำเภอพนม โดย เภสัชกร รัชนก ทองเสนอ และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม

3123

17 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแกนนำ อสม. จำนวน 40 คน ร่วมเปิดตัว “กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19” ของอำเภอพนม ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแกนนำ อสม. จำนวน 40 คน ร่วมเปิดตัว “กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19” ของอำเภอพนม ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

2753

15 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานพยาบาล ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมารามาธิบดินทร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานพยาบาล ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมารามาธิบดินทร

2809

9 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของใช้ แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและญาติผู้ป่วย รับมอบเพื่อส่งต่อในพื้นที่อำเภอพนม

ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของใช้ แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและญาติผู้ป่วย รับมอบเพื่อส่งต่อในพื้นที่อำเภอพนม

2618

9 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2624

3 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ " มีแล้วแบ่งปัน " ช่วยเหลือและแบ่งปัน แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง และได้รับความเดือดร้อนจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ " มีแล้วแบ่งปัน " ช่วยเหลือและแบ่งปัน แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง และได้รับความเดือดร้อนจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2532

3 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 และ 27 พฤษภาคม 2563 นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตระดับสถานพยาบาล เยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 131 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมประเมินผู้มีภาวะพึ่งพิงแต่ละรายเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

วันที่ 25 และ 27 พฤษภาคม 2563 นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม นายสมาน วังฉาย สาธารณสุขอำเภอพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตระดับสถานพยาบาล เยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 131 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมประเมินผู้มีภาวะพึ่งพิงแต่ละรายเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

2924

25 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ครอบครัวสาสุขพนม เริ่มสร้างสถานที่ทำงานสีเขียว “ปลูกสิ่งที่จะกิน กินสิ่งที่ปลูก” ตามแผนการสร้างสุข คุณธรรมจริยธรรม ลดรายจ่าย เน้นกินผัก สุขใจกับต้นไม้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ครอบครัวสาสุขพนม เริ่มสร้างสถานที่ทำงานสีเขียว “ปลูกสิ่งที่จะกิน กินสิ่งที่ปลูก” ตามแผนการสร้างสุข คุณธรรมจริยธรรม ลดรายจ่าย เน้นกินผัก สุขใจกับต้นไม้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2643

19 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
 ให้ความรู้ แนะนำการจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด สามแยกปากทางคริสต์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ “ปลอดการใช้โฟมบรรจุอาหารพร้อมทาน” ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ พชอ.พนม

ให้ความรู้ แนะนำการจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด สามแยกปากทางคริสต์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ “ปลอดการใช้โฟมบรรจุอาหารพร้อมทาน” ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ พชอ.พนม

2417

17 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ออกประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่อำเภอพนม ในการร่วมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ออกประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่อำเภอพนม ในการร่วมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3093

22 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอพนม โดยฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำท้องที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน ตรวจตราในพื้นที่ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน

ชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอพนม โดยฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำท้องที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน ตรวจตราในพื้นที่ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน

2672

22 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 เมษายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิต เขต 11 รพ.สวนสราญรมย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคใต้ ร่วมถอดบทเรียนการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 2019 ของพื้นที่อำเภอพนม พร้อมมอบของให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 17 เมษายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิต เขต 11 รพ.สวนสราญรมย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคใต้ ร่วมถอดบทเรียนการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 2019 ของพื้นที่อำเภอพนม พร้อมมอบของให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2483

17 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...