ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  15 เมษายน  2562

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 15 เมษายน 2562

2555

15 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
พชอ. อำเภอพนม เยี่ยมเสริมพลังและช่วยเหลือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง  10 – 11 เมษายน  2562

พชอ. อำเภอพนม เยี่ยมเสริมพลังและช่วยเหลือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง 10 – 11 เมษายน 2562

2551

11 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

2220

26 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

2391

26 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2562

2335

21 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพเสพติดแบบมีส่วนร่วม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพเสพติดแบบมีส่วนร่วม

2392

22 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อังคารที่ 22 มกราคม 2562

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อังคารที่ 22 มกราคม 2562

2438

22 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค. 62

กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค. 62

2385

12 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่อุทยานคลองศก สนับสนุนพันธ์ไม้หอม จันทร์กะพ้อ จำปูน ส่าหล้า  พร้อมกับปลูกร่วมกับ อสม.ที่ รพสต.บ้านสองพี่น้อง

เจ้าหน้าที่อุทยานคลองศก สนับสนุนพันธ์ไม้หอม จันทร์กะพ้อ จำปูน ส่าหล้า พร้อมกับปลูกร่วมกับ อสม.ที่ รพสต.บ้านสองพี่น้อง

2971

12 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์ big cleaning day

รณรงค์ big cleaning day

3183

13 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...