ข่าวในเครือ สสอ.พนม
แผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding ต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย ๙๒.๗๕ ตารางเมตร วงเงิน ๘๙๒,๘๐๐ บาท สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ควนพน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
7 ตุลาคม 2563

390


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding ต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย ๙๒.๗๕ ตารางเมตร วงเงิน ๘๙๒,๘๐๐ บาท สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ควนพน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่