ภาพกิจกรรม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม รับการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
2229
28 มกราคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม รับการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม