หน้าแรก รู้จัก สสอ.พนม ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ประมวลภาพกิจกรรม
17 มกราคม 2565 นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอพนม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอพนม ครั้งที่ 1/2565
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 442 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 มกราคม 2565
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม 17 มกราคม 2565 นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอพนม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอพนม ครั้งที่ 1/2565 ทบทวนการแต่งตั้งคัดเลือกคณะกรรมการฯ คัดเลือกประเด็นปัญหาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565 โดยต่อเนื่องตามประเด็นของ ปี 2564

1. ประเด็นกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง/กลุ่มเปราะบาง

2. ประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านอาหาร

3. ประเด็นการจัดการขยะ

4. ประเด็นเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมวัณโรค

5. ประเด็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และการชี้แจงประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา สู่ระดับสถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอพนม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077-399-014 โทรสาร : 077-399-110
Copyright © 2016. www.phophanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs