หน้าแรก รู้จัก สสอ.พนม ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ประมวลภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยเด็กในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 6 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายอำเภอพนม สาธารณสุขอำเภอพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท้องถิ่น ท้องที่ และผู้เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยเด็กในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี” และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองศก พังกาญจน์ คลองชะอุ่น และต้นยวน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077-399-014 โทรสาร : 077-399-110
Copyright © 2016. www.phophanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs