หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.พนม ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.พนม
 ประชุมวิชาการ ก้าวสู่ศตวรรษแห่งการพัฒนา: การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 2891 คน
ประกาศวันที่  24 มิถุนายน 2562

ประชุมวิชาการ ก้าวสู่ศตวรรษแห่งการพัฒนา: การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2562

วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม  โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบตอบรับการจัดบูธนิทรรศการ

แบบตอบรับการส่งผลงานวิชาการ

แบบฟอร์มการส่งผลงานนวัตกรรม

แบบฟอร์มการส่งผลงานเรื่องเล่า เร้าพลัง

แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

ใบลงทะเบียน

แบบตอบรับการนำเสนอ POSTER PRESENTATION

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 228.79 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077-399-014 โทรสาร : 077-399-110
Copyright © 2016. www.phophanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs