หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.พนม ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.พนม
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย ๙๒.๗๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 1496 คน
ประกาศวันที่  1 ธันวาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย ๙๒.๗๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารฯ รพ.สต.ควนพน [ขนาดไฟล์ : 104.79 KB.]
 ลำดับที่ 2 Boq (รพ.สต.ควนพน) [ขนาดไฟล์ : 183.67 KB.]
 ลำดับที่ 3 บก 01 ก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง (รพ.สต.ควนพน) [ขนาดไฟล์ : 41.55 KB.]
 ลำดับที่ 4 แบ่งงวดงาน-งวดเงิน(รพ.สต.ควนพน) [ขนาดไฟล์ : 25.78 KB.]
 ลำดับที่ 5 แบบต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้่นหลัง (รพ.สต.ควนพน) [ขนาดไฟล์ : 324.06 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077-399-014 โทรสาร : 077-399-110
Copyright © 2016. www.phophanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs