หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.พนม ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.พนม
หัวข้อ วันที่
รายงานผลการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 816) 15 มี.ค. 2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 119 รายการ (ดู : 1053) 21 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย 92.75 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎรืธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 937) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย ๙๒.๗๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 971) 1 ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย ๙๒.๗๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1006) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 953) 2 พ.ย. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 946) 1 ต.ค. 2563
ขออนุมัตินำแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้าน (ดู : 987) 1 ต.ค. 2563
รับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ดู : 775) 15 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ประจำเดือนกันยายน 2562 (ดู : 1343) 30 ส.ค. 2562
วาระการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ประจำเดือนสิงหาคม 62 (ดู : 1318) 2 ส.ค. 2562
วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ สสอ.พนม (ดู : 1324) 2 ก.ค. 2562
ประชุมวิชาการ ก้าวสู่ศตวรรษแห่งการพัฒนา: การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 2324) 24 มิ.ย. 2562
วาระการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ดู : 1368) 2 พ.ค. 2562
วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (ดู : 1303) 2 เม.ย. 2562
Factsheet_พรบ (ดู : 1285) 21 มี.ค. 2562
Factsheet_TB (ดู : 1264) 21 มี.ค. 2562
Factsheet_TB Situation (ดู : 1285) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผนเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 1450) 21 ธ.ค. 2561
ขออนุมัติเผยเเพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดหาพัสดุเเต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 1384) 21 ธ.ค. 2561
ขออนุมัติเผยเพร่ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 1414) 20 ธ.ค. 2561
การประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (โครงการพัฒนาบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ) ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1537) 30 พ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เครือข่่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม (ดู : 1531) 14 พ.ย. 2561
วาระการประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (ดู : 1746) 2 พ.ย. 2561
วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนม (ดู : 1529) 2 ต.ค. 2561
การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (โครงการพัฒนาบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 1595) 6 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1718) 31 ก.ค. 2561
การประชุมประจำเดือน สาธารณสุขอำเภอพนม (ดู : 1818) 2 ก.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ สสอ.พนม (ดู : 1689) 28 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง (ดู : 1696) 14 มิ.ย. 2561
รับการนิเทศตรวจราชการรพ.สต.ย้านสองพี่น้องโดยทีมนิเทศเครือข่ายพนมวันที่12มิถุนายน2561 (ดู : 1780) 12 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำคู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 (ดู : 1587) 7 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี ๒๕๖๑ (ดู : 1608) 7 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตรายงานผลการนำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพนม (ดู : 1568) 7 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม (ดู : 1603) 7 มิ.ย. 2561
ขอประชาสัมพันธ์สติ้กเกอร์และแผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส (ดู : 1567) 7 มิ.ย. 2561
คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 (ดู : 1610) 7 มิ.ย. 2561
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี ๒๕๖๑ (ดู : 1620) 7 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติเผยเเพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 1592) 19 มี.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077-399-014 โทรสาร : 077-399-110
Copyright © 2016. www.phophanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs